Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny / adres e-mail, telefon) są w naszej bazie danych osób, z którymi współpracujemy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Wystarczy wysłać e-mail na adres: sekretariat@agrobex.pl. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod firmą AGROBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60 – 845) przy ul. Kochanowskiego 7, numer KRS: 0000075908. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób z nami współpracujących jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. W  każdym czasie mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO. Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych do celów prowadzenia wzajemnej współpracy, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

I. ZGODA RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Agrobex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7, moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w celu marketingu inwestycji i mieszkań znajdujących się w ofercie spółek z Grupy AGROBEX, w tym nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesyłania mi informacji handlowych o ofercie mieszkaniowej i inwestycjach realizowanych przez Agrobex Sp. z o.o. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Agrobex Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 7, KRS: 0000075908 REGON: 001329794, NIP: 7810020446, e-mail: agrobex@agrobex.pl . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a RODO (tj. Pana/Pani zgody) w celu marketingu inwestycji i mieszkań realizowanego przez Agrobex Sp. z o.o. za pomocą usług elektronicznych oraz numeru telefonu komórkowego. Odbiorcami danych mogą być pracownicy administratora, a także inne spółki z Grupy AGROBEX. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone na rzecz Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesłania informacji handlowych, przeprowadzania czynności marketingowych. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, po uprzednim otrzymaniu przez Panią/Pana zgody, jednakże nie będzie to wobec Pani/Pana wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację; profilowanie danych osobowych przez Administratora polegać może na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny zainteresowań oraz prognozy preferencji w zakresie informacji handlowych, które chcielibyśmy Państwu przesyłać w ramach udzielonej zgody. Podmioty z Grupy AGROBEX posiadają zróżnicowaną ofertę inwestycji, dlatego podane dane osobowe będą udostępniane do spółek z Grupy AGROBEX – wszystkie z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7 – wyłącznie w celach odpowiedniego przygotowania oferty.

II. ZGODA MARKETING

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu stworzenia indywidualnego profilu klienta przy zastosowaniu procedury statystycznej. Dzięki powyższemu profilowi będę otrzymywać komunikację marketingową o odpowiedniej treści np. spersonalizowane oferty od Agrobex Sp. z o.o.(Administratora Danych Osobowych).

III. ZGODA SMS

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) w stosunku do podanego przeze mnie adresu e-mail, numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty przez Agrobex Sp. z o.o. Zgoda ma charakter dobrowolny.

IV. ZGODA EMAIL

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Agrobex Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, wysyłania informacji handlowych na podany przeze mnie numer telefonu, adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny.