Dlaczego Agrobex?

Zarząd Firmy zawsze miał świadomość, iż trwałe sukcesy i stabilną pozycję osiągają te podmioty, które dbają o rozwój kompetencji pracowników i stwarzają im przyjazną atmosferę w pracy. W firmie Agrobex służą temu odpowiedzialna i przejrzysta polityka personalna oraz efektywne programy szkoleniowe. Każdy pracownik objęty jest indywidualnym cyklem szkoleniowym, który uwzględnia staż pracy, wykształcenie i posiadane doświadczenie.

  • Zapewniamy uzyskanie zróżnicowanych umiejętności, ale także wspieramy ambicje edukacyjne, w tym studia podyplomowe.
  • W szczególnych przypadkach pomagamy także w rozwiązywaniu życiowych problemów pracowników. Wyrazem tego jest choćby praktyka ustalania indywidualnego czasu pracy dla kobiet w ciąży.
  • Systematycznie organizujemy atrakcyjne wyjazdy integracyjne.
  • Co dwa lata każdy pracownik ma prawo do refundacji znacznej części kosztów wakacji, a z okazji świąt nikogo nie ominie atrakcyjny upominek.
  • Nasi pracownicy wysoko sobie cenią funkcjonujące w naszej firmie grupowe ubezpieczenie oraz pakiet medyczny.

Nasza ścieżka kariery

axb iko kariera 1 - Agrobex Budowa

Inżynier budowy

praca na budowie w czasie niezbędnym do uzyskania uprawnień budowlanych (2-3 lata)

axb iko kariera 2 - Agrobex Budowa

Kierownik robót

Zdobycie doświadczenia w samodzielnym kierowaniu wycinkami robót budowlanych przez okres ok. 2 lat

axb iko kariera 3 - Agrobex Budowa

Kierownik budowy

Samodzielne prowadzenie budów o coraz większym stopniu skomplikowania

axb iko kariera 4 - Agrobex Budowa

Kierownik zespołu budów

Stanowisko dla osoby, która prowadzi budowę o dużym zakresie robót lub koordynuje prace na 2, 3 placach budów

axb iko kariera 5 - Agrobex Budowa

Zastępca Dyrektora Działu Realizacji Inwestycji

axb iko kariera 6 - Agrobex Budowa

Dyrektor Działu Realizacji Inwestycji