rok ukończenia

2014

miejsce realizacji

Poznań

Kategoria inwestycji

Obiekty publiczne i zabytkowe

Renowacja i przebudowa zabytkowej Śluzy przy Bramie Poznania (ICHOT)