rok ukończenia

2006

miejsce realizacji

Rokietnica

Kategoria inwestycji

Obiekty publiczne i zabytkowe

Remont budynku Zespołu Szkół w Rokietnicy